loading

Anipsotiki Avee

Konstrukcione Kompozite


Korniza Metalike Me Pllakë Të Përbërë, pamje 1

Korniza metalike me pllakë të përbërë, pamje 1,Konstrukcione Kompozite,thumb 0
Korniza metalike me pllakë të përbërë pamje 1,Konstrukcione Kompozite

Korniza metalike me pllakë të përbërë

Konstrukcione Kompozite

Konstrukcionet kompozite janë ndërtuar prej dy materialeve më të zakonshme që përdoren në ndërtimtari, celikut dhe betonit. Duke kombinuar këto dy materiale ne kemi ndërtuar ndërtime me një qëndrueshmëri jashtëzakonisht të lartë, ndërtime këto të cilat i kemi bërë shumë më shpejtë dhe me një kosto shumë më efektive. ANIPSOTIKI AVEE, ka ruajtur mirë rrjedhën e zhvillimit për shumë vite, kjo kompani ndërton objekte të përbëra për qëllime të shumta, sic mund të jenë; shtëpitë moderne, hotelet, dhe restaurimet e ndërtimeve të vjetra.

Alfasteel një degë e Anipsotiki A.V.E.E.

flash web site of anipsotiki

Hartimin dhe zbatimin e Faqes - epsavit.gr