loading

ANIPSOTIKI AVEE

Kompania e ndërtimit,Zyra e Sekretarit të,Kompania e ndërtimit të parë
  • Konstrukcione kompozite

  • Ura vinç

  • winches

  • Ndërtesa të metalta industriale

  • anipsotiki

  • Konstrukcione

  • Shtylla

  • rezidenciale të përziera

  • panelet poliuretani

Profili

ANIPSOTIKI AVEE është e angazhuar në fushën e ndërtimeve metalike. Pikat kryesore të ekspertizës së kësaj kompanie kanë të bëjnë me konstruktimin e ndërtesave metalike dhe makinave për ngritje Që nga themelimi i saj në vitin 1983 e deri më sot pika themelore ku kjo kompani përqëndrohet janë njerëzit. Ata përbëjnë forcën e tij të evolucionit dhe përcatojnë kushtet për një rritje të vazhdueshme duke ofruar një avantazh zgjedhjesh për ndërprerjen e cdo projekti. Gjatë rrjedhës sa saj, kjo kompani ariti që të prezantoj veten e saj në të gjitha fushat e ekspertizës. Kusht bazë për suksesin e vazhdueshëm të kësaj kompanie ka qenë bashkëpunimi me kompani tjera të mëdha si brenda dhe jashtë Greqisë. Investimet që janë bërë për pajisjet teknologjike, për objektet dhe specializimin e personelit kanë qenë pikat më të forta që kanë ndikuar në zhvillimin dhe rritjen ekonomike të vazhdueshme të kësaj kompanie.

Alfasteel një degë e Anipsotiki A.V.E.E.

flash web site of anipsotiki

Hartimin dhe zbatimin e Faqes - epsavit.gr